Därför vill vi vara medlemmar i Forum Vänersborg

Som medlem i Forum Vänersborg får jag en fantastisk möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av hela Vänersborgs kommun. Jag får möjlighet att bli en del i en arbetskommitté och tillsammans med andra engagera mig i frågor som intresserar mig och som på kort och lång sikt bidrar till att mitt företag eller min förening utvecklas och växer.

Genom Forum Vänersborg får jag tillgång till ett stort nätverk av lokala företagare och föreningar och politiker.

I nätverket stärks den lokala lojaliteten vilket främjar mitt företag eller min förening eftersom det skapar nya affärs- och samarbetsmöjligheter.

För serviceavgiften i Forum Vänersborg får jag dessutom tillgång till ett antal mycket bra förmåner som är unika för föreningens medlemmar. Vill du veta mer om dessa tveka inte på att kontakta våra verksamhetsutvecklare, eller vill du som företag lämna ett erbjudande till våra medlemsföretag så hör även då av dig till oss.

Föreningens serviceavgifter för nästkommande år fastställer föreningsstämman varje år, och 2018 planeras denna i vanlig ordning att vara i maj

Serviceavgifter 2018