Därför vill vi vara medlemmar i Forum Vänersborg

Som medlem i Forum Vänersborg får jag en fantastisk möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av hela Vänersborgs kommun. Jag får möjlighet att bli en del i en arbetskommitté och tillsammans med andra engagera mig i frågor som intresserar mig och som på kort och lång sikt bidrar till att mitt företag eller min förening utvecklas och växer.

Genom Forum Vänersborg får jag tillgång till ett stort nätverk av lokala företagare och föreningar och politiker.

I nätverket stärks den lokala lojaliteten vilket främjar mitt företag eller min förening eftersom det skapar nya affärs- och samarbetsmöjligheter.

Medlemsavgifter 2018