Trygg miljö är ett nätverk riktat till företagare i Vänersborgs kommun. Nätverket ska fungera som ett forum för att diskutera, utbyta erfarenheter och få kunskap om trygghetsfrågor. Syftet är att bidra till att invånarna upplever Vänersborg som en trygg plats.

Vad innebär det för mig som företagare att gå med i nätverket?

Som en del i nätverket förväntas du delta på två nätverksträffar per år. Nätverksträffarna ska leda till att du som företagare får bättre förutsättningar att hantera säkerhetsfrågor i din verksamhet, och som i förlängningen påverkar invånarnas upplevda trygghet. Du kan exempelvis få ta del av föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte som berör trygghet och säkerhet. Du får också en dekal att sätta upp i din verksamhet/skyltfönster för att visa att du är en del av nätverket.

Vad kostar det?

Det kostar inget att delta i Trygg miljö.

Vem är ansvarig för Trygg miljö?

Forum Vänersborg samordnar arbetet kring Trygg miljö, i samarbete med Vänersborgs kommun och Polismyndigheten.
Kontaktperson är Lars Salonen, tfn 0708-37 56 36 
www.vanersborg.nu  

Vilka kan vara medlemmar?

Alla företag som bedriver verksamhet i Vänersborgs kommun är välkomna att bli en del av nätverket.

Hur blir jag medlem?

Kontakta Forum i Vänersborg på e-post info@vanersborg.nu, eller ring kontaktperson Lars Salonen,
tel. 0708-37 56 36.

Läs mer här