Göran Boman berättar om Forum Vänersborgs evenemangsfond och Vänersborgsgalan på SISUs föreningsträff på Quality Hotel i Vänersborg.