Tillsammans med representanter från Vänersborgs Kommun, KRF-Kommunala FunktionshinderRådet, Forum Vänersborg mfl fick vi utan funktionsnedsättning prova på att gå med rullator, åka rullstol och använda hörselkåpor, för att prova på tillgängligheten i centrum.

Intressanta diskussioner och många bra konkreta förslag att jobba vidare med.