Forum Vänersborg fyllde under onsdagskvällen golfresturangen på Onsjö med folk från föreningsliv, näringsliv och kommun för att lyssna på det utbildnings-seminarium som är kopplat till Vänersborgsgalan, kvällens dragplåster var Katrin McCann och Magnus ”Ölme” Eriksson.

Katarina kommer från Åmål och är engagerad i Blues festival. Festivalen firar 25-årsjubileum och har framgångsrikt samlat mellan 3000-5000 musikturister andra helgen i juli varje år. Detta genererar i ca 15 miljoner kronor i turistekonomiska omsättning för Åmåls kommun under nämnda sommarhelg.
Magnus är en av de personer som varit med och startar samt driver alliansloppet. Detta är också ett otroligt framgångsrikt idrottsevenemang som ger möjlighet för företag och besöksnäringen att profilera sig och öka sin omsättning.

Katarina och Magnus spred entusiastiskt budskap att samverka mellan idrott- och kulturföreningar och näringsliv.

Forum Vänersborg som i flera år har jobbat för att öka samverkan mellan ideella föreningar och näringsliv var nöjda med kvällens budskap och inbjöd alla företag och föreningar att samverka i Lilla Paris, säger Lars Salonen ordförande Forum Vänersborg

Varför gör Forum Vänersborg Vänersborgsgalan och förvaltar Evenemangsfonden?
Vänersborgsgalan kom till efter att det kommit fram vid en ordförandeträff som SISU anordnade att föreningar kände att det ofta saknades kapital när de för första gången skulle genomföra en ny evenemangsidé, riskkapital i form av mantimmar vågade de riskera, men när det kom till kapitalet så var det svårare. När detta kommit fram till Forum Vänersborg så klurade föreningen tillsammans med Vänersborgs Kommun ett tag på hur vi tillsammans skulle tillgodose detta behov. Tillslut så beslutade de båda parterna att det skulle startas en fond där föreningar kunde söka riskkapital.
Både Vänersborgs Kommun och Forum Vänersborg är övertygade om att stora evenemang har en stark positiv påverkan på såväl föreningsliv som näringsliv och samhället i stort. Ofta är det de ideella föreningarna som står för arbetsinsatsen medan näringslivet bidrar till finansiering genom sponsring.
Ett lyckat evenemang ger många ringar på vattnet för att stärka engagemang och sammanhållning i en förening. Det bidrar till att stärka varumärket för företagen som är med, det bygger stolthet och minskar utanförskapet i samhället som helhet.
Forum Vänersborg vill bygga vidare på och stimulera den tradition och kompetens som finns när det gäller att våga arrangera stora evenemang. Därför är Forum Vänersborg initiativtagare till den Evenemangsfond som bildats av näringsliv, föreningsliv och kommun i samverkan.

Vänersborgsgalan är planerad till 24 mars 2018 – boka in detta i kalendern redan nu!