För att skapa en gala som Vänersborgsgalan krävs många ideella krafter och timmar. I Vänersborg är det framförallt företagare och föreningar som gått samman och ställer upp för att Galan ska bli så fantastisk som alla förväntar sig.

Direkt efter förra årets Gala startade arbetet med att förverkliga nästa Vänersborgsgala, den tredje i ordningen och under höstens och vintern har flitens lampa lyst i Arena Vänersborg där de flesta mötena hålls.

Det är en stor skara människor involverade och efterhand som datum för Galan närmar sig blir det allt fler.

Artister ska bokas, manus ska skrivas, ljud- och ljus ska beställas och så vidare.

Det är styrelsen i Forum Vänersborg som har det yttersta ansvaret för att Galan blir av och att den blir en så fantastisk dag och kväll som vi förväntar oss. Det mer dagliga arbetet sköts i en styrgrupp där representanter för såväl kommunen som företagen och föreningarna finns representerade.

Det är många ideella krafter som ställer upp och tillsammans med goda idéer och kunskap från såväl Näringsliv som Föreningsliv så bildar vi kommittéer som skapats för Galan. Utan det engagemang som man visar, hade vi aldrig kunnat genomföra Galan. Man ställer upp med både tid, pengar, kunskap och praktiskt arbete.

Nytt för i år är att vi kommer ha seminariet på fredagen och avsluta med en After Work, där man redan då startar Galastämingen, då vi kommer hålla till i Arenan.

Vi är väldigt stolta och glada över våra artister som kommer till Vänersborgsgalan i år! Vi får hem Ulf Wadenbrandt efter en lång turné i Ryssland, som i sin tur har med sig en del ur Sweden Symphony Orchestra och fyra spännande och duktiga artister: Patrik Isaksson, Wictoria Nilsson, Magnus Bäcklund, och Mia Stegmar.

Erik Torstensson, som konferencier, leder oss genom kvällen på ett sätt som bara han kan!

Läs mer om våra artister här: